Back to lorem ipsum

Ağustos 22, 2023

Tripadvisor Popülerlik Sıralaması Hakkında Bilmeniz Gereken Her Şey

Tripadvisor Popülerlik Sıralaması Hakkında Bilmeniz Gereken Her Şey

Gerek Tripadvisor Popülerlik Sıralaması algoritmasına ilişkin gerekse konaklama yerlerini, gezilecek yerleri ve restoranları sıralamak için bu algoritmanın nasıl kullanıldığına ve zaman içinde nasıl geliştiğine ilişkin tüm merak ettiklerinizi öğrenin.

Popülerlik Sıralaması nasıl çalışır?

Popülerlik Sıralaması’nda, bir işletmenin kullanıcılardan aldığı yorumların kalitesi, güncelliği ve sayısı ile o yorumların zaman içindeki tutarlılığı esas alınmaktadır.

Kalite

Kullanıcıların, yorumların bir parçası olarak verdiği baloncuk puanları, her işletmede sunulan deneyimin kalitesini sıralamak için kullanılır. Diğer tüm unsurları eşit olan ancak baloncuk puanı daha yüksek olan (5 baloncuk puanı üzerinden) bir işletme, baloncuk puanı daha düşük olan işletmelere kıyasla daha yukarıda yer alır.

Güncellik

Eski yorumlardan çok güncel yorumlara itibar edilmektedir. Yeni yorumlar, işletmede edinilen güncel deneyimleri daha doğru yansıtır. Bu da, bir işletmenin sıralamasının belirlenmesinde daha eski yorumların, ister iyi ister kötü yönde olsun, yeni yazılan yorumlar kadar dikkate alınmayacağı anlamına gelir. Sıralamayı belirlemede ağırlığı daha az da olsa eski yorumlar yine de her kaydın Genel Bakış bölümünde ve işletmenin yorum geçmişinde görülebilir.

Miktar

Tripadvisor kullanıcıları için; yorum sayısı, bir işletmeye ilişkin önemli bir göstergedir. Tripadvisor kullanıcıları genellikle bir işletme hakkında doğru fikir edinebilmek için çeşitli yorumları okur ve pek çok kullanıcının yorumunda uyum gördüklerinde, daha öz güvenli şekilde karar verebilecek hale gelirler.

Yorum sayısı konusunda şu nokta unutulmamalıdır: Bir işletmenin, istatistik anlamında önem arz edecek ve diğer işletmelerle güvenilir bir karşılaştırmaya olanak tanıyacak yeterli sayıda yorum alması önemlidir. Basit anlamda daha fazla yorum almak, işletmenin, rakiplerine göre daha üst sıralarda olacağı anlamına gelmez. Örneğin; 1.000 yoruma sahip bir işletme hemen hemen aynı zaman aralığında 500 yorum almış bir işletmeye göre daha yüksek bir sıralama elde edecek diye bir kural yoktur. Bunun nedeni, her iki işletmenin, sunabilecekleri potansiyel seyahat deneyimiyle ilgili olarak bize güven verecek yeterli sayıda yoruma sahip olmasıdır.

Popülerlik Sıralaması algoritması, işletmenin sunduğu deneyim hakkında istatistiksel bir güven ölçümü sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. Zaman içinde bir işletmeyle ilgili yorumlar çoğaldıkça müşterilerin yaşayabileceği deneyimle ilgili daha fazla yararlı bilgi elde ederiz. Yeterli yorum sayısına ulaştığımızda ise o işletmenin sıralamasını daha doğru tahmin edebiliriz.

Tutarlılık: Özet olarak

Özetlemek gerekirse:

  • İyi yorumlar, kötü yorumlardan daha fazla etkiye sahiptir
  • Yeni yorumların etkisi, eski yorumlara göre daha fazladır
  • Daha fazla yorum sayesinde daha hızlı güven oluşturulabilir

Bu faktörler, zaman içinde işletmenin Popülerlik Sıralaması’nı belirleme konusunda birbirleriyle etkileşim içindedir. Örneğin, zaman içinde alınan yorumların kalitesi ve sayısı, bize her işletmenin tutarlılığı ile ilgili bir fikir verir. Sürekli olarak iyi yorumlar alan bir işletme, benzer sayıda, ancak hem iyi hem kötü yorumlar alan bir işletmeye göre daha üst sıralarda yer alır. Aynı şekilde, güncellik ve miktar yakından bağlantılıdır; çok sayıdaki ve yeni yazılmış yorumlar, birkaç yıl önce alınmış yorumlara göre daha değerlidir.

Popülerlik Sıralaması, zaman içinde nasıl bir gelişim sürecinden geçti?

Kullanıcıların ve işletmelerin sitemizdeki deneyimlerini iyileştirmek üzere Popülerlik Sıralaması’nı zaman içinde sürekli optimize etmeye ve geliştirmeye çalışırız. Tripadvisor’daki sıralamanın işletmeler için ne kadar önemli olduğunun bilincindeyiz. Yaptığımız her değişiklik üzerinde ciddi bir biçimde düşünülür. Bu değişiklikler, sıralama algoritmamızı son derece hassas belirlenen biçimlerde iyileştirecek ve mevcut işletmelerin Tripadvisor’daki durumunu her zaman doğru şekilde yansıtacak biçimde dikkatle tasarlanır ve test edilir.

2016 ve 2018’de yapılan son değişikliklerin amacı, sıralamalarda daha ileri düzeyde tutarlılık sağlamaktır. Yapılan her değişiklikte hedef, yorum toplama oranları veya ölçekleri ne olursa olsun, bulundukları bölgede faaliyet gösteren diğer rakiplere kıyasla işletmelerin zaman içindeki performanslarını daha doğru şekilde yansıtmaktır.

İşletmenizin Popülerlik Sıralaması’ndaki yerini nasıl iyileştirebilirsiniz?

Popülerlik Sıralaması’nda kullanıcı görüşleri temel alındığından, işletmenin zaman içinde yerini iyileştirebilmesi için en iyi yol, sunduğu servis düzeyini ve beklentileri karşılama seviyesini yansıtan yeni, yüksek kaliteli yorumları sürekli olarak almaktır.

Popülerlik Sıralaması’nda, işletmenin, o bölgedeki diğer işletmelere kıyasla performansının dikkate alındığı unutulmamalıdır. Bir işletme sıralamada yükseldikçe, altında ve üstünde yer alan diğer işletmeleri de doğrudan etkiler. Popülerlik Sıralaması’nda meydana gelen değişiklikler, belirli bir işletmeyle ilgili yorumların sonucu olabileceği gibi, o bölgedeki diğer işletmelerin aldığı yorumların da bir sonucu olabilir.

Tripadvisor, yorum toplamaya yardımcı olmak için Yorum Toplayıcısı, yorum hatırlatma araçları ve Yorum Toplama Ortaklıkları gibi çeşitli araçlar sağlar. Yorum toplama araçlarını kullanan işletmeler, performanslarını tutarlı şekilde ölçebilir ve aldıkları görüşlere göre iyileştirmeler yapabilir.

Bazı sorular ve yanıtları

A işletmesi, sıralamada neden B işletmesinin üstünde yer alıyor?

Çoğu durumda bunun nedeni A işletmesinin, B işletmesine kıyasla istatistiksel olarak daha iyi (kaliteli, sayıca fazla ve güncel) yorumlar almasıdır.

Kötü bir yorum aldım. Popülerlik Sıralaması’ndaki yerim, bu durumdan olumsuz yönde etkilenir mi?

Sıralamaların, olumlu veya olumsuz tek bir yorumla değişeceğine dair bir kural bulunmamaktadır. İşletmelerin sıralamadaki konumları, kendi performanslarına bağlı olabileceği gibi bulundukları bölgedeki diğer işletmelerin performansına da bağlı olabilir. Algoritmamız, zaman içinde işletmeniz için yapılan yorumların genel kalitesini dikkate aldığından, işletmenizin zaman içinde o bölgedeki diğer işletmelerin performansına kıyasla yerini koruması veya iyileştirmesi için en iyi yöntem, kullanıcılardan düzenli olarak yorum almaktır.

Yönetim Yanıtları, Popülerlik Sıralaması’nı etkiler mi?

Yönetim Yanıtları, Popülerlik Sıralaması’nı etkilemez. Bununla birlikte, araştırmalara göre bir işletme sahibi sadece olumlu yorumlara yanıt yazmakla kalmayıp şikâyetlere de hızlı bir şekilde ve profesyonelce yanıt verirse bunun potansiyel müşteriler üzerinde büyük etkisi olabilir. Bir Phocuswright1 araştırmasının ortaya koyduğu sonuç şudur: Katılımcıların %85’i, bir yoruma iyi düşünülerek verilmiş bir yanıtın, otel hakkındaki izlenimlerini iyileştirdiğini belirtmekte; katılımcıların %65’i ise yorumlara yanıt yazmayan bir otel yerine yanıt yazan bir otelde rezervasyon yaptırmayı tercih etmektedir.

Tripadvisor’la ticari ilişki içinde olmak, popülerlik sıralamama etki eder mi?

Hayır. Bir işletmenin Tripadvisor’la ticari ilişki içinde olması, kesinlikle Popülerlik Sıralaması’nı etkilemez. Kullanıcılara, aramalarında belirttikleri tarihler için rezervasyon durumunuzu göstermek, rezervasyon yapmalarına yardımcı olmak ya da bir web sitesi veya telefon numarası sağlamak faydalı olsa da, bunların Popülerlik Sıralaması algoritması ile bir ilgisi yoktur.

Popülerlik Sıralaması ne sıklıkta hesaplanır?

Sıralama, o gün alınan yorumlar da dahil olmak üzere yayımlanmış tüm yorumlara dayalı olarak her gün yeniden belirlenir.

Alt puanlar (örneğin temizlik, servis vb. için verilen) benim sıralamamı etkiler mi?

Alt kategorilerin puanları, sıralama hesaplamasında kullanılmamaktadır. Bununla birlikte, alt puanlar, işletmeniz hakkında kullanıcılara değerli bilgiler verir.

Sahtekarlıkla ilgili yaptırımlar Popülerlik Sıralaması’nı nasıl etkiler?

Sitedeki içeriklerin doğruluğunu korumak için Tripadvisor’da sahtekarlıkla ilgili yaptırımlar uygulanmaktadır. Sistemimize müdahale ederek Popülerlik Sıralamalarındaki yerlerini etkilemeye çalışan şirketler için çeşitli yaptırım yöntemlerinden yararlanır, sonuçta söz konusu şirketle ilgili olarak kullanıcılara bir kırmızı alarm uyarısı görüntüleyebiliriz.

1. Tripadvisor adına Phocuswright tarafından 14.991 kişi ile yapılan bağımsız bir araştırma olan 2015 tarihli “Özel Anket Araştırması Mülâkatı”. Phocuswright, 8-29 Nisan 2015 tarihleri arasında ABD, İngiltere, Fransa, İtalya, Almanya, İspanya, Brezilya, Rusya, Avustralya, Hindistan, Japonya, Endonezya, Malezya ve Tayland’da Tripadvisor web sitelerindeki açılır pencereler aracılığıyla yanıt toplayan çevrimiçi bir müşteri anketi çalışması gerçekleştirdi. Anket, aynı zamanda web sitesinin son 12 ay içinde seyahat için konaklama rezervasyonu yaptıran ve kendi seyahatlerini planlayan otel yorumları okuyucularını da hedefledi. Katılımcılar, Tripadvisor sitesini ziyaret ederken kendilerini çevrimiçi bir ankete yönlendiren bir bağlantı aracılığıyla ankete katılmaya davet edildi.

Son Güncelleme: 20 Nisan 2018

Gelen kutunuza iletilen bilgiler, görüşler ve ilham verici fikirler