Hayvanları Koruma Politikamız

Dünyanın dört bir yanındaki turistik amaçlı birçok gezilecek yerde, ister doğal ortamlarında ister doğal ortamlarından uzakta olsun, bir şekilde canlı hayvanlar bulunmaktadır. Tripadvisor olarak biz, her gezilecek yerin, bakım altındaki hayvanlara insani bir şekilde muamele etme konusunda sorumlu olduğuna inanıyoruz.

Çoğu gezilecek yer operatörünün sorumlu bir şekilde davrandığını biliyor ve hayvanlara insani bir şekilde muamele etmek doğrultusundaki temel ilkeyi benimsiyoruz. Bununla birlikte; dünya genelinde hayvanlara uygulanan bakım standartlarının yerel yasalara bağlı olarak değişebileceğini de biliyoruz.

Milyonlarca kişinin kullandığı çevrimiçi bir platform olan Tripadvisor'ın, turizm sektöründe hayvanları koruma standartlarındaki iyileştirmelerin önünü açma konusunda oynayabileceği rolün farkındayız. Sonuç olarak, platformumuzda satışı yapılan rezervasyon yapılabilir her deneyimin uyması gereken, hayvanları korumaya yönelik endüstri lideri bazı kuralları sunmaktan gurur duyuyoruz.

Kuralların tamamına buradan erişebilirsiniz:

Doğal ortamlarından uzaklaştırılan hayvanlarla fiziksel etkileşim

Tripadvisor, belirli istisnai koşullar dışında, turistlerin doğal ortamlarından uzaklaştırılmış yabani hayvanlarla fiziksel temas kurduğu belirli deneyimlerin biletlerini satmayacak veya bu deneyimlerden rezervasyon geliri elde etmeyecektir.

Konukların doğal ortamlarından uzaklaştırılmış yabani hayvanlarla fiziksel temasta bulunabilecekleri bir deneyimin satışa sunulması için Tripadvisor'ın izin verdiği durumlar şunlardır:

 • Turistlerin hayvanat bahçesi, akvaryum ve/veya yaban hayatı görevlilerinin gözetimi altında olan, eğitim amaçlı olarak dokunulabilen akvaryum havuzları
 • Turistlerin hayvanat bahçesi, akvaryum ve/veya yaban hayatı görevlilerinin gözetimi altında olan, eğitim amaçlı olarak omurgasız hayvanlara dokunma ve hissetme deneyimleri (örümcek/böcek deneyimleri gibi)
 • Hayvanat bahçesi ve/veya yaban hayatı görevlilerinin gözetiminde yürütülen, fiziksel etkileşimin hayvanların kendileri tarafından doğal bir davranış olarak başlatıldığı (yani hayvanların uyuşturulmadığı, hile ile yakalanmadığı veya itaat etmeleri için korkutulmadığı) ve bu hayvanların istedikleri zaman etkileşimden ayrılabildiği, doğal ortamından uzaktaki herhangi bir besleme veya dokunma programı
 • Bir hayvanla belli bir düzeyde fiziksel etkileşimin mümkün olduğu hayvanat bahçeleri, akvaryumlar veya barınaklarda nesli tükenmekte olan türlerin korunmasına yönelik gönüllü turizmi programları

Evcil hayvanlar

Ata binme veya çocuklara yönelik evcil hayvan çiftlikleri gibi yalnızca evcil hayvanları içeren deneyim veya gezilecek yerlerin biletleri Tripadvisor'da satılabilir.

Gösteri ve Performanslar

Tripadvisor, doğal ortamlarından uzaklaştırılmış yabani veya nesli tükenmekte olan hayvanların halkın önünde aşağılayıcı numaralar veya diğer doğal olmayan davranışlar sergilemeye zorlandığı ya da aşağılayıcı bir şekilde canlı bir sirk veya sahne eğlence eyleminin parçası yapıldıkları (insanları taklit etmek, örneğin kostüm giymek dâhil) belirli deneyimlerin biletlerini satmayacak veya bu deneyimlerden gelir elde etmeyecektir.

Aşağılayıcı eylemler, bir hayvanın doğal olmayan bir şekilde davranması veya itaat etmesi için uyuşturulabileceği veya zorla eğitilebileceği ve söz konusu hayvana gerekli uyarım, egzersiz veya veterinerlik bakımını sağlamayan eylemler olarak tanımlanır.

Deniz Memelileri (Balinalar ve Yunuslar)

Tripadvisor, aşağıdakiler dışında; doğal ortamlarından uzaklaştırılmış deniz memelilerinin halka açık olarak sergilendiği gezilecek yerlerin veya deneyimlerin biletlerini satmaz veya bunlardan doğrudan gelir elde etmez:

Deniz kıyısındaki balina ve yunus barındırma alanları

Aşağıdaki tesis türlerinde gerçekleştirilen konuk deneyimlerinin satışı uygundur:

 • Doğal ortamlarından uzaklaştırılmış deniz memelilerinin tümüne kalıcı bir deniz kenarı yaşam ortamı sağlayan herhangi bir barındırma tesisi.
 • Geliştirme sürecinde olan, doğal ortamlarından uzaklaştırılmış deniz memelileri için alternatif deniz kıyısı barındırma ortamları olan ve bakım altındaki tüm deniz memelilerini bu ortamlarda uygun bir şekilde yeniden barındırmaya yönelik kamu taahhüdünde bulunan ticari veya kâr amacı gütmeyen tesisler.

Deniz kıyısındaki barındırma alanları, mümkün olduğunca deniz memelilerinin doğal ortamlarına benzer bir yerde, kalifiye hayvancılık ve veteriner personeli tarafından koruma ve gözetim sağlayan doğal bir kıyı suyu kütlesi (bir koy veya küçük koy girintisi gibi) olarak tanımlanır.

Deniz kenarındaki barındırma alanları; katı bir üretme (çoğaltma) yasağı politikasına bağlı kalmalı, hayvanlarını herhangi bir gösteride veya halka açık alanda performans sergilemek üzere eğitmemeli ve suda konuk deneyimleri de dâhil olmak üzere konuklarla hayvanlar arasında her türlü fiziksel etkileşimi yasaklamalıdır.

Diğer tesis olanakları

Diğer ilgili politika hükümlerine tabi olarak, aşağıdaki tesis türlerindeki konuk deneyimleri de satışa elverişli olabilir:

Resmî ve kamu taahhüdü veren akredite* herhangi bir tesis, aşağıdaki kuralların tümüne uymalıdır:

 • Bakım altındaki deniz memelilerinin üretilmesinin durdurulması ve önlenmesi
 • Halka açık olarak sergilemek amacıyla deniz memelilerinin diğer tesislerden temininin durdurulması
 • Halka açık olarak sergilemek amacıyla yabani deniz memelilerinin yakalanmasının ve temininin durdurulması

*Akreditasyon, Dünya Hayvanat Bahçeleri ve Akvaryumlar Birliği (WAZA) üyesi bir dernek tarafından sağlanmalıdır

Kan Sporları

Tripadvisor, hayvanlara zarar verilmesi veya öldürülmesiyle ilgili olması nedeniyle Tripadvisor kayıt politikasını ihlal ettiği tespit edilen hiçbir gezilecek yerin biletlerini satmayacaktır.

Bu politika, Tripadvisor'ın, işletmenin birincil amacının aşağıdakileri içerdiği gezilecek yerleri kaydetmemesini şart koşar:

 • Vahşi doğada nesli tükenmekte olan türlerin zarar görmesi veya öldürülmesi (nesli tükenmekte olan hayvanların avlanması gibi) ve/veya
 • Doğal ortamından uzak herhangi bir hayvana zarar verme veya öldürme (avcılık/kan sporu etkinlikleri gibi)
 • Eğlence amaçlı olarak canlı hayvanların diğer hayvanlara yem edilmesi içeren besleme gösterileri (örneğin canlı inekleri aslanlara yem etme).