Desteklenmeyen bir internet tarayıcısı kullandığınızı fark ettik. TripAdvisor internet sitesi düzgün olarak görüntülenemeyebilir.Aşağıdaki internet tarayıcılarını destekliyoruz:
Windows: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome. Mac: Safari.
TripAdvisor Reklamları ile Daha Fazla Ziyaretçi Çekin
TripAdvisor’da restoran arayan gezginler, karar vermeye hazırdır. TripAdvisor Reklamları, araştırma halindeki bu gezginlerin dikkatini çeker ve onları doğrudan işletme kaydınızın sayfasına yönlendirir.
Öncelikli Yerleşimler
Yemeğe çıkacak gezginler işletmenizin bulunduğu bölgede restoran aradığında, TripAdvisor Reklamları, restoranınızı göze çarpan konumlarda (restoranınızın yer aldığı kategorinin ilk sırası dahil) göstererek bu gezginlerin dikkatini çekmenizi sağlar
Nitelikli Ziyaretçi Trafiği
Bir TripAdvisor Reklamı üzerinde gerçekleştirilen tüm tıklamalar, yüksek niteliklidir. Çünkü bu tıklamaları gerçekleştiren gezgin kitlesi, TripAdvisor’daki kaydınızda rezervasyon yaptırmaya, diğer bir deyişle müşteriye dönüşmeye hazır durumdadır.
Risksiz
Yalnızca aldığınız tıklamalar için ödeme yaparsınız. Hiçbir taahhütte bulunmanız ve gizli ücretler ödemeniz gerekmez, ayrıca istediğiniz zaman iptal de edebilirsiniz.
TripAdvisor Reklamları’nın kullanımı kolaydır: Kampanyanızı birkaç dakika içinde ayarlayın
TripAdvisor Reklamları ile Daha Fazla Ziyaretçi Çekin
TripAdvisor’da restoran arayan gezginler, karar vermeye hazırdır. TripAdvisor Reklamları, araştırma halindeki bu gezginlerin dikkatini çeker ve onları doğrudan işletme kaydınızın sayfasına yönlendirir.
Öncelikli Yerleşimler
Yemeğe çıkacak gezginler işletmenizin bulunduğu bölgede restoran aradığında, TripAdvisor Reklamları, restoranınızı göze çarpan konumlarda (restoranınızın yer aldığı kategorinin ilk sırası dahil) göstererek bu gezginlerin dikkatini çekmenizi sağlar
Nitelikli Ziyaretçi Trafiği
Bir TripAdvisor Reklamı üzerinde gerçekleştirilen tüm tıklamalar, yüksek niteliklidir. Çünkü bu tıklamaları gerçekleştiren gezgin kitlesi, TripAdvisor’daki kaydınızda rezervasyon yaptırmaya, diğer bir deyişle müşteriye dönüşmeye hazır durumdadır.
Risksiz
Yalnızca aldığınız tıklamalar için ödeme yaparsınız. Hiçbir taahhütte bulunmanız ve gizli ücretler ödemeniz gerekmez, ayrıca istediğiniz zaman iptal de edebilirsiniz.
TripAdvisor Reklamları’nın kullanımı kolaydır: Kampanyanızı birkaç dakika içinde ayarlayın