Desteklenmeyen bir internet tarayıcısı kullandığınızı fark ettik. TripAdvisor internet sitesi düzgün olarak görüntülenemeyebilir.
Aşağıdaki internet tarayıcılarını destekliyoruz:
Windows: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome. Mac: Safari.

TripAdvisor'a kaynak kaydı ekleyin


Kaynağınızı TripAdvisor'a kaydetmek için lütfen aşağıdaki alanları doldurun.

Yıldız (*) ile işaretlenmiş alanların doldurulması zorunludur.

Bilgileriniz

Adınız: *
Bu kayıtla olan bağlantınız:
*  (örn. işletme sahibi, yönetici, pazarlama müdürü vs.)
E-posta adresiniz: *

URL: *

Kaynağınıza ilişkin kayıt bilgileri

Lütfen TripAdvisor ve partner sitelerin ziyaretçilerine gösterilmesini istediğiniz bilgileri girin.

Kaynağın resmî adı: *
Kaynak türü: *
Adres: *
Adres (devamı):
İlçe: *
İl: *
Posta kodu: *
Ülke: *
Telefon numarası:
*  alan kodu dâhil (örn.  000-000-0000)
Faks numarası:
    alan kodu dâhil (örn.  000-000-0000)
E-posta adresi:
Kayıt yeri:
(Sitemize kaydınız için en uygun coğrafi konumu girin. Örneğin, New Jersey'de bulunan bir tur şirketiyseniz, fakat New York'ta tur düzenliyorsanız New York kayıtlarında yer almayı seçebilirsiniz.)


Fotoğrafınızı seçin

  • Fotoğrafınız .gif veya .jpg format olmalıdır. Kenarlıksız olmasına dikkat edin.
  • Dikey (enlemesine değil, boylamasına) fotoğraflar daha güzel görünür.
  • Bütün fotoğrafları maksimum 150 piksel genişliğinde ve 200 piksel yüksekliğinde olacak şekilde boyutlandırıyoruz.
  • Lütfen boyutu 100 KB'den büyük fotoğraf göndermeyin.
  • Logoları kabul etmiyoruz, sadece işletme fotoğrafları kabul edilmektedir.

Gözat butonuna tıklayın ve kullanmak istediğiniz fotoğrafı bilgisayarınızda bulun:
Resim Dosyası:

Tanımınızı yazın

Kaynağınızın tanımını buraya girin (Sadece İngilizce olmalıdır; maksimum 75 kelime uzunluğunda olmalı; HTML, internet adresi veya e-posta içermemeli ve TAMAMI BÜYÜK harf olmamalıdır):


Bu kaydı gönder

* Bu kaydı gönderdiğiniz kaynağın resmî temsilcisi olduğunuzu ve gönderdiğiniz bilgilerin doğru olduğunu onaylamak için bu kutuyu işaretleyin. Fotoğraf gönderdiğinizde, bu fotoğrafı internette kullanma hakkınız olduğunu onaylıyor ve fotoğrafı kullanmanızdan kaynaklanan herhangi bir telif hakkı sorunundan TripAdvisor'ı sorumlu tutmayacağınızı kabul ediyorsunuz.

Lütfen formu göndermeden önce dikkatle inceleyin ve lütfen Gönder butonuna bir defadan fazla tıklamayın.TripAdvisor bu kuralları istediği zaman değiştirme ve herhangi bir sebepten bir kayıt talebini reddetme veya silme hakkını saklı tutar.