Desteklenmeyen bir internet tarayıcısı kullandığınızı fark ettik. TripAdvisor internet sitesi düzgün olarak görüntülenemeyebilir.
Aşağıdaki internet tarayıcılarını destekliyoruz:
Windows: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome. Mac: Safari.
şunları içerir:(getlisted_macros.m4)

TripAdvisor'daki kaynak kayıtları


Kaynak kaydının size uygun olup olmadığını anlamanız ve talebinizi göndermeye hazırlanmanız için adım adım kılavuz:

 1. İşletme, hizmet veya şirketiniz kaynak kategorilerinden birine uyuyor mu?


  Kategori Kısıtlamalar
  Resmî turist danışma Şehir, eyalet, bölge veya ülkelerin turizm ofisi veya ticaret odası internet siteleri.
  Özel devre mülkler Turistlerin ilgisini çeken özel devre mülkleri veya diğer bağımsız konaklama yeri kayıtlarını içerir. Rezervasyon sitelerini ve seyahat acentelerini kaydetmiyoruz.
  Tur şirketleri Herkese açık tur hizmeti veren şirketleri kapsar.
  Muhtelif

  Seyahat edenler için faydalı internet kaynakları, dükkânlar, ulaşım hizmetleri vs.

  Rezervasyon sitelerini ve seyahat acentelerini kaydetmiyoruz. Etkinlikler veya performanslar gibi geçici faaliyetleri kaydetmiyoruz. 2. Kaynak kayıtları size uygun özellikleri taşıyor mu?


  Özellik Ayrıntılar
  Kayıt yeri Kaynak kayıtları Haritalar vs. gibi sekmelerin altında en uygun coğrafi konumda yer alır.
  Düzenlemeler Kaynak kayıtları düzenlenebilir özellikte değildir—bütünüyle yeni bir kayıt talep edebilirsiniz, fakat mevcut bir kayıtta değişiklik talep edemezsiniz.
  Fotoğraf veya logo Kayıt talebinize fotoğraf veya logo ekleyebilirsiniz (aşağıdaki şartlara bakınız).
  Tanım Kayıt talebinize tanım ekleyebilirsiniz (aşağıdaki şartlara bakınız).
  İletişim bilgileri Kaynağın adı, adres, telefon numarası, faks numarası, e-posta adresi ve internet adresi. 3. Fotoğrafınız ve tanımınız hazır mı?


  Fotoğraflar ve tanımlar isteğe bağlıdır ve yeni kaynak kaydı talebiyle birlikte gönderilmelidir—sonradan ekleyemezsiniz. Kayıt talep formunuzu doldurmadan önce aşağıdakileri hazırlayın:

  Öğe Şartlar
  Fotoğraf veya logo Fotoğrafınız .gif veya .jpg format olmalıdır. Kenarlıksız olmasına dikkat edin.
  Dikey (enlemesine değil, boylamasına) fotoğraflar daha güzel görünür.
  Bütün fotoğrafları maksimum 150 piksel genişliğinde ve 200 piksel yüksekliğinde olacak şekilde boyutlandırıyoruz.
  Lütfen boyutu 100 KB'den büyük fotoğraf göndermeyin.
  Tanım Tanımınız 75 kelimeden uzun olamaz.
  Tanımınız e-posta adresi, internet adresleri veya HTML etiketleri içeremez ve TAMAMI BÜYÜK harf olamaz.

  Bu şartlara uymayan fotoğraf veya tanımlar bildirilmeden reddedilir. 4. Kayıt talebinde bulunmaya hazır mısınız?


  Kaynak kaydı talebinde bulunmak için buraya tıklayın.Kaydınızı silmek mi istiyorsunuz?

  Kaydı silmek için buraya tıklayın. Bu seçeneği işletmeniz kapandığında kullanın.


Herhangi bir sorunuz varsa lütfen bize ulaşın.


TripAdvisor bu kuralları istediği zaman değiştirme ve herhangi bir sebepten bir kayıt talebini reddetme veya silme hakkını saklı tutar.