Desteklenmeyen bir internet tarayıcısı kullandığınızı fark ettik. TripAdvisor internet sitesi düzgün olarak görüntülenemeyebilir.
Aşağıdaki internet tarayıcılarını destekliyoruz:
Windows: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome. Mac: Safari.

İşletmenizi TripAdvisor'a kaydedin

TripAdvisor'ın tamamen ücretsiz kayıt hizmetinden yararlanıyor musunuz?

 • Milyonlarca seyahat edene ulaşın
 • Her ay 260 milyondan fazla tüketici seyahat satın alma araştırmaları için TripAdvisor'ı kullanıyor. Seyahat ürün ve hizmetlerinizi (otel, pansiyon, gezilecek yer, gezi paketi, restoran, vb.) milyonlarca seyahat müşterisine tanıtabilirsiniz.

 • Ürün ve hizmetlerinizi TripAdvisor seyahat dizinine kaydederek
 • internette en popüler seyahat sitelerinde yer alın. Sadece www.tripadvisor.com'un ödüllü sitesinde değil, önde gelen diğer seyahat sitelerinde de yer alacaksınız.

 • Mesajınızı doğru zamanda gönderin
 • TripAdvisor, gelişmiş arama teknolojisi sayesinde bulunduğunuz yeri araştıran tüketicilere ulaşmanıza yardımcı olur. Örneğin İstanbul'da bir otel sahibi iseniz işletmenizi TripAdvisor'a kaydetmek size büyük avantajlar sağlayacak. İstanbul'da otel arayan tüketiciler işletme tanımınızı ve fotoğrafını içeren bilgilerinize erişebilecek ve oda rezervasyonu yapmaya yönelik ilk adımı atacaktır!

İşletmenizin türünü seçin

İşletmenizin, hizmetin veya şirketinizin resmi bir temsilcisiyseniz, ücretsiz TripAdvisor kaydınızı hemen ücretsiz oluşturun. Daha fazla ayrıntı için lütfen kayıt politikamızı okuyun

Kayıtlar için TripAdvisor politikası
Konaklama tesisleri

Bir adreste birden fazla oda/ünite sunan ve aynı anda birden fazla misafir grubunu ağırlayabilen konaklama yerlerini kaydediyoruz.

Konaklama yerlerinin resmi bir adı ile adresi olmalı ve konaklama yerinde her gün bir yönetici bulunmalıdır.

İşletmenin özel bir konaklama yeri kategorisine kaydedilmesi için editörlerimiz şunu doğrulamalıdır:

Kaydedildiği kategoride belirtilen TripAdvisor kurallarına uygundur. Bunu anlayabilmek için kaydedilen hizmetleri konaklama yerinin ya da turizm kurulu veya rezervasyon ortağı gibi bir partnerinin internet sitesinde görmemiz gerekir.

VEYA

Özellikle bu tür bir konaklama yeri için yerel turizm kurulu veya devlet yetkilileri tarafından lisanslıdır.

Konaklama yerinin “Oteller” sekmesinde yer alması için şu dört özelliğe sahip olması gerekir:

 • 7/24 açık ve personeli bulunan bir ön büro.
 • Oda fiyatına dâhil günlük oda hizmeti.
 • Her ünitede özel banyo.
 • Minimum kalma süresi gereksinimi varsa, 3 geceden fazla olmamalıdır.

Konaklama yerinin “Pansiyon/Konukevleri” sekmesinde yer alması için şunlara sahip olması gerekir:

 • Gün içinde görevli personel.
 • Oda fiyatına dâhil günlük oda hizmeti.

Özel Konaklama” sekmesinde şunlar bulunur:

 • Konaklama yerinde her gün bir yönetici bulunmalıdır.
 • Ortak (yurt tarzı) odaları olan konaklama yerleri yurt olarak değerlendirilecek ve “Özel Konaklama” altında yer alacaktır.

Kiralık Yazlıklar” şunları içerir:

 • Aynı anda özel olarak tek bir gezgin grubunun kullanabileceği bireysel kiralık yazlık evler, villalar veya üniteler (daire).
 • Sahibi/yöneticisi tek bir şirket olsa da evlerin/ünitelerin farklı adreslerde bulunduğu konaklama tesisleri.
 • Konuk tesisleri ile aynı yerde tam zamanlı personeli bulunmayan konaklama tesisleri.TripAdvisor’da kiralık yazlık kaydetme ile ilgili daha fazla bilgi alın
 • daha fazla bilgi alın.
Gezilecek Yerler

Sürekli olarak turistlerin ilgisini çeken yerleri kaydediyoruz. Geçici ve kısa dönemli yapılacak şeyler (çiftçi pazarları, bitpazarı gibi), internette çok satılmayan şeyler veya kurs veya bilgi hizmeti olarak listelenebilecek hizmetler gezilecek yer olarak değil, kaynak olarak kaydedilebilir. Bisiklet, sörf tahtaları ve scooter gibi sporla ilgili etkinlikler, kiralık alet kayıtlarına dahildir. Araç/oto kiralama, elektronik cihaz (cep telefonları, tabletler ve GPS cihazları) veya kişisel eşya (bebek arabaları, sahil şemsiyeleri ve kameralar gibi) kiralama hizmetleri kaydedilmez.

Gezilecek yerlerin resmî bir adı, adresi ve rehbere kayıtlı bir telefon numarası olmalıdır. Düzenli olarak açık olmalı/müşterilerin hizmetine sunulmalıdır. Önceden belirlenmiş gidiş saatleri resmî internet sitesinde veya basılı bir broşürde yayınlanmalıdır.

Sunduğunuz hizmet gezilecek yer değil de turistik bir faaliyet ise (örn. tur veya gezi) tarifeli gidiş saatleri, kalkış yeri ve varış noktası (varsa) internet sitesinde veya broşürde yazmalıdır. Günübirlik tur veya deniz seyahati hizmeti veren şirketleri kaydediyoruz.

Özel turlar düzenleyen tur şirketleri aşağıdaki koşulları sağlarsa kayıt için uygun olabilir:

 • Şirket, günübirlik tur hizmeti vermektedir (gecelik olmayan ve birden fazla günü kapsamayan).
 • Şirket, yerel turizm veya devlet yetkilileri tarafından lisanslı/kabul görmüştür.
 • Şirketin internet sitesi vardır.
 • Kayıt adında “Özel” kelimesi gözükecektir.
Restoranlar

Herkese açık olan restoranları kaydederiz. Zincir restoranlar için her şubeyi farklı bir restoran olarak listeliyoruz.

Kaynaklar

Aşağıdaki kategorilerden birine dâhil olan seyahat kaynaklarını kaydediyoruz:

 • Resmi Turizm bilgileri
 • Devre mülkler
 • Tur şirketleri: gecelik veya bireysel hizmetler
 • Muhtelif
TripAdvisor’daki kayıtların özellikleri
Özellik
Ayrıntılar
Kayıt yeri
İşletme adresinin bulunduğu coğrafi konuma kaydedilmiştir.
Kullanıcı yorumları
TripAdvisor ziyaretçileri bu kayda ilişkin yorumlarını yazabilir, ancak kullanıcı yorumlarının yazılacağına ilişkin herhangi bir garanti vermeyiz.
Fotoğraf
Formu doldururken kaydınıza konaklama yerinizin fotoğrafını ekleyebilirsiniz (sadece .jpg, .gif veya .png biçimlerine izin verilir). Her fotoğraf için maksimum boyut 5 MB'tır.
Açıklama
Kaydınıza eklenmesi için bir tanım yazabilirsiniz. Kısıtlamalar: Tanım maksimum 500 karakter uzunluğunda olmalı; HTML etiketi, telefon numarası, internet adresi veya e-posta adresi içermemeli ve TAMAMI BÜYÜK harf olmamalıdır.
İletişim ve işletme bilgileri dâhildir
Konaklama tesisleri:
Konaklama yeri adı, adresi, minimum fiyat, maksimum fiyat, minimum konaklama süresi, oda sayısı ve konaklama yeri türü (otel, motel, pansiyon vb.) ve özellikler. İşletme kaydına iletişim bilgileri (telefon, e-posta, internet) eklenebilir; daha fazla bilgi için TripAdvisor for Business sayfasına gidin.
Gezilecek yerler:
İsim, adres, telefon numarası, e-posta adresi ve internet adresi.
Restoranlar:
İsim, adres, telefon numarası, e-posta adresi ve internet adresi. Kaydınıza mutfak çeşitlerini, civardaki yerleri, ortalama yemek ücretini, çalışma saatlerini ve spesifik özellikleri ekleyin.

TripAdvisor bu kuralları istediği zaman değiştirme ve herhangi bir sebepten bir kaydı reddetme veya silme hakkını saklı tutar.