Desteklenmeyen bir internet tarayıcısı kullandığınızı fark ettik. TripAdvisor internet sitesi düzgün olarak görüntülenemeyebilir.
Aşağıdaki internet tarayıcılarını destekliyoruz:
Windows: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome. Mac: Safari.

İşletmenizi TripAdvisor'a kaydedin

TripAdvisor'ın tamamen ücretsiz kayıt hizmetinden yararlanıyor musunuz?

 • Milyonlarca seyahat edene ulaşın
 • Her ay 260 milyondan fazla tüketici seyahat satın alma araştırmaları için TripAdvisor'ı kullanıyor. Seyahat ürün ve hizmetlerinizi (otel, pansiyon, gezilecek yer, gezi paketi, restoran, vb.) milyonlarca seyahat müşterisine tanıtabilirsiniz.

 • Ürün ve hizmetlerinizi TripAdvisor seyahat dizinine kaydederek
 • internette en popüler seyahat sitelerinde yer alın. Sadece www.tripadvisor.com'un ödüllü sitesinde değil, önde gelen diğer seyahat sitelerinde de yer alacaksınız.

 • Mesajınızı doğru zamanda gönderin
 • TripAdvisor, gelişmiş arama teknolojisi sayesinde bulunduğunuz yeri araştıran tüketicilere ulaşmanıza yardımcı olur. Örneğin İstanbul'da bir otel sahibi iseniz işletmenizi TripAdvisor'a kaydetmek size büyük avantajlar sağlayacak. İstanbul'da otel arayan tüketiciler işletme tanımınızı ve fotoğrafını içeren bilgilerinize erişebilecek ve oda rezervasyonu yapmaya yönelik ilk adımı atacaktır!

İşletmenizin türünü seçin

İşletmenizin, hizmetin veya şirketinizin resmi bir temsilcisiyseniz, ücretsiz TripAdvisor kaydınızı hemen ücretsiz oluşturun. Daha fazla ayrıntı için lütfen kayıt politikamızı okuyun

Kayıtlar için TripAdvisor politikası
Konaklamalar

Belirli bir adreste birden fazla oda veya üniteye sahip ve anı anda bir gruptan fazla konuğa konaklama hizmeti verebilen konaklama yerleri listelemekteyiz.

Konaklama yerinin resmi bir adı ile adresi olmalı ve konaklama yerinde her gün bir yönetici olmalıdır.

İşletmenin özel bir konaklama yeri kategorisine kaydedilmesi için editörlerimiz şunu doğrulamalıdır:

Burada listelenen ilgili kategoriye ait TripAdvisor kurallarına uymalıdır yani, konaklama yerinin veya bir turizm ofisi veya rezervasyon ortağı gibi, iş ortağının internet sitesinde bu hizmetlerin listelenmiş olması gereklidir.

VEYA

Yerel turizm ofisi veya resmi kuruluşlarda söz konusu konaklama türüne ait bir lisansı var mı?

Oteller” sekmesinde olmak için, konaklama yeri şu özelliklerin dördünü de sağlamalıdır:

 • 7/24 açık ve personel bulunan bir resepsiyon.
 • Oda ücretine dahil olan günlük oda hizmeti.
 • Her üniteye özel banyo.
 • Minimum konaklama gereksinimi varsa, 3 geceden fazla olmamalıdır.

Pansiyon/Konukevleri” sekmesinde olmak için, konaklama yerinin sahip olması gerekenler:

 • Her gün bulunan işletme personeli.
 • Oda ücretine dahil olan günlük oda hizmeti.

Özel Konaklama” sekmesinde, konaklama yerinin sahip olması gerekenler:

 • Her gün bulunan işletme personeli.

Diğer konaklama türleri:

 • Paylaşılan (yurt tipi) oda sunan konaklamalar, yurt olarak kabul edilecek ve “Özel Konaklama” türü altında listelenecektir.
 • TripAdvisor, FlipKey ile Holiday Lettings iş ortağı olarak çalıştığından, bu sitelere tatil yerinizi kaydettirdiğinizde, işletmeniz otomatik olarak TripAdvisor'da listelenecektir.
 • ABD, Kanada, Karayipler veya Meksika'da bulunuyorsanız, FlipKey sitesine kaydolun.
 • Diğer bölgeler, Holiday Lettings sitesine kaydolun.
Gezilecek yerler

Sürekli olarak turistlerin ilgisini çeken yerleri kaydediyoruz. Geçici ve kısa dönemli yapılacak şeyler ( çiftçi pazarları, bitpazarı gibi), internette çok satılmayan şeyler veya kurs veya bilgi hizmeti olarak listelenebilecek hizmetler gezilecek yer olarak değil kaynak olarak kaydedilebilir. Bisiklet, sörf tahtaları ve scooter gibi sporla ilgili etkinlikler, kiralık alet kayıtlarına dahildir. Araç/oto kiralama, elektronik cihaz (cep telefonları, tabletler ve GPS cihazları) veya kişisel eşya (bebek arabaları, sahil şemsiyeleri ve kameralar gibi) kiralama hizmetleri kaydedilmez.

Gezilecek yerin resmi bir adı, adresi ve yayımlanan bir telefon numarası olmalıdır. Düzenli olarak açık olmalı/müşterilerin hizmetine sunulmalıdır. Önceden belirlenmiş gidiş saatleri resmî internet sitesinde veya basılı bir broşürde yayımlanmalıdır.

Sunduğunuz hizmet turistik yer değil de turistik bir faaliyet ise (örn. tur veya gezi) tarifeli gidiş saatleri, kalkış yeri ve varış noktası (varsa) internet sitesinde veya broşürde yazmalıdır. Günübirlik Tur/Deniz Seyahati hizmeti veren şirketleri kaydediyoruz.

Özel turlar düzenleyen tur şirketleri aşağıdaki koşulları sağlarsa kayıt için uygun olabilir:

 • Şirket günübirlik tur hizmeti vermektedir (gecelik olmayan ve birden fazla günü kapsamayan).
 • Şirket yerel turizm veya resmi kuruluşlar tarafından lisanslı/kabul görmüştür.
 • Şirketin internet sitesi vardır.
 • "Özel" kelimesi kayıt adında görünecektir.
Restoranlar

Herkese açık olan restoranlar kaydedilmektedir. Zincirler için her konum, ayrı bir restoran olarak kaydedilmektedir.

Kaynaklar

Aşağıdaki kategorilerden birine dahil olan seyahat kaynaklarını kaydediyoruz:

 • Resmi turizm danışma
 • Devremülkler
 • Tur şirketleri: gecelik veya bağımsız hizmetler
 • Muhtelif
TripAdvisor'daki kayıtların özellikleri
Özellik
Ayrıntılar
Kayıt yeri
İşletme adresinin coğrafi konumuna göre listelenir.
Kullanıcı yorumları
TripAdvisor ziyaretçileri işletme için kullanıcı yorumu yazabilir, ancak her işletme için kullanıcı yorumu yazılacağı garanti edilmez.
Fotoğraf
Formu doldururken konaklama yerinin bir görüntüsünü (yalnızca .jpg, .gif, veya .png dosyaları) ekleyebilirsiniz. Her bir resmin maksimum boyutu 5MB'dir.
Açıklama
Kaydınıza dahil edilecek bir açıklama yazabilirsiniz. Kısıtlamalar: Maksimum 500 karakter, HTML etiketi kullanılamaz, telefon numarası, internet adresleri veya e-posta adresleri eklenemez ve yazının tamamı BÜYÜK HARF olamaz.
Eklenen iletişim ve işletme bilgileri
Konaklamalar:
Konaklama yerinin adı, adresi, minimum ve maksimum fiyatı, minimum konaklama,oda sayısı, konaklama yeri türü (otel, motel, Pansiyon, vb.) ve özellikleri. İşletme kaytına iletişim bilgileri (telefon, e-posta, internet) eklenebilir; daha fazla bilgi için TripAdvisor for Business sayfasına gidin.
Gezilecek yerler:
Adı, adresi, telefon numarası, e-posta adresi ve internet adresi.
Restoranlar:
Adı, adresi, telefon numarası, e-posta adresi ve internet adresi. Kaydınıza mutfak çeşitlerini, civardaki yerleri, ortalama yemek ücretini, çalışma saatlerini ve spesifik özellikleri ekleyin.

TripAdvisor bu kuralları istediği zaman değiştirme ve herhangi bir sebepten bir kaydı reddetme veya silme hakkını saklı tutar.