Desteklenmeyen bir internet tarayıcısı kullandığınızı fark ettik. TripAdvisor internet sitesi düzgün olarak görüntülenemeyebilir.
Aşağıdaki internet tarayıcılarını destekliyoruz:
Windows: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome. Mac: Safari.

TripAdvisor'a gezilecek yer kaydı yapın

TripAdvisor, ziyaretçilerin yıl boyunca fiziksel olarak gidebilecekleri kalıcı gezilecek yerleri kaydeder. Gezilecek yerlerin resmi bir adı, adresi ve rehbere kayıtlı bir telefon numarası olmalıdır. Düzenli olarak açık olmalı veya ziyaretçilerin hizmetine sunulmalıdır. Günlük geziler, tekne turları, planlanmış gidiş zamanları, gidiş yeri ve destinasyonlar (varsa) bir internet sitesi veya broşürde belirtilmelidir. Başka kurallar da geçerli olabilir: gezilecek yer kayıtları için TripAdvisor politikasının tamamını okuyun.
Mevsimsel yerler (çiftçi pazarları, bit pazarları gibi), yalnızca internet öğeleri ve kurs gibi hizmetler, gezilecek yer olarak değil kaynak olarak kaydedilir

Bilgileriniz

Adı *
E-posta *
İşletmedeki göreviniz nedir? *
Mevcut kaydı düzeltmeniz mi gerekiyor?
Bu sayfa yeni kayıt eklemek içindir. Mevcut kaydınızı güncellemek veya yönetmek için, lütfen Yönetim Merkezi'ne gidin

Gezilecek yeriniz hakkında kayıt bilgisi

Ülke *
Şehir *
(işletme adresinin gerçek coğrafi konumu kullanılmalıdır)
İl/Bölge *
Gönder