Desteklenmeyen bir internet tarayıcısı kullandığınızı fark ettik. TripAdvisor internet sitesi düzgün olarak görüntülenemeyebilir.
Aşağıdaki internet tarayıcılarını destekliyoruz:
Windows: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome. Mac: Safari.

TripAdvisor'a konaklama yeri kaydı yapın

Bir kiralık yazlığı kaydediyorsanız lütfen burayı tıklayın.
TripAdvisor, bir adreste birden fazla oda/ünite sunan ve aynı anda birden fazla misafir grubunu ağırlayabilen konaklama yerlerini kaydetmektedir. Konaklama yerlerinin resmi bir adı ile adresi olmalı ve konaklama yerinde her gün bir yönetici olmalıdır. Başka kurallar da geçerli olabilir: konaklama yeri kayıtları için TripAdvisor politikasının tamamını okuyun.

Bilgileriniz

Adı *
E-posta *
İşletmedeki göreviniz nedir? *

Konaklama yeriniz hakkında kayıt bilgisi

Ülke *
Şehir * (işletme adresinin gerçek coğrafi konumu kullanılmalıdır) *
İl/Bölge *
Faks
E-posta
Facebook Sayfası
Toplam oda ve süit sayısı *
Fiyat aralığı *
-
Konaklama yeriniz hakkında açıklama
400 karakter sınırı
Başka bir dilde açıklama ekleyin

Konaklama yeriniz hakkında bilgi

Minimum konaklama *(tatiller dahil değildir)
Güvenlik *
İşletme personeli *
Oda hizmeti *
Oda hizmeti sıklığı *
Resepsiyon *
Banyo *

Özellikler

Bu konaklama yeri aşağıdakilerden herhangi birini sunuyor mu?
Diğer bilgiler (isteğe bağlı)

Bu kaydı temsil eden bir fotoğraf seçin

Görüntü Dosyası:

Bu kaydı gönder

Kaydını gönderdiğiniz bu işletmenin resmi temsilcisi olduğunuzu ve gönderdiğiniz bilgilerin doğru olduğunu onaylamak için bu kutuyu işaretleyin. Fotoğraf gönderirken, bu fotoğrafı internette kullanma hakkınız olduğunu onaylıyor ve fotoğrafı kullanmanızdan kaynaklanan herhangi bir telif hakkı sorunundan TripAdvisor'ı sorumlu tutmayacağınızı kabul ediyorsunuz
Gönder